Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁSTĚNKA: CO JE NOVÉHO/PŘIPRAVUJEME

2.6.2022
Děkujeme členům za účast na sobotní brigádě dne 28.5.2022 . Plánované práce na údržbě zázemí jsme zvládli, zvláště kurt větší údržbu potřeboval a nyní je v dobré kondici pro tenisová klání. Tímto zveme také veřejnost, přijďte si zahrát, po dohodě ve volných termínech.
Žádáme členy, kteří by chtěli pomoci tento týden (do 4.6.2022) s  nátěrem palubek, jedná se k přípravě na dokončení prací úpravy zastřešení pergoly- zájemci o brigádu prosím kontaktujte 
J. Květoně 723 413 596
 
za výbor OT
Jiří Květoň

 Oznamujeme  členům oddílu,

že se zahájilo pravidelné oddílové  čtvrteční hraní, vždy od 17 hod,  ke změření sil ve čtyřhrách, aby se využila prozatím v týdnu volnější kapacita kurtu. Děkujeme za Vaši účast pro obsazenost odpoledních utkání. 

za výbor OT Jirka Květoň,  předseda 

24.5.2022 

POZVÁNKA NA BRIGÁDU - bude se konat v sobotu, dne 28.5.2022 od 9.00 hodin

Pro členy oddílu se koná brigáda na tenisovém kurtu pro dokončení úklidu a potřebných venkovních úprav, úpravy pergoly, provedení nátěru-fasádního obkladu na  sociálním zařízení.

Děkuji všem za účast na brigádě.

za výbor OT Jirka Květoň,  předseda 

24.5.2022

ODDÍL TENISU TJ SPARTA VĚŠÍN - SEZÓNA 2022

Oznamujeme veřejnosti a členům oddílu,  otevření tenisového kurtu.  

Hrací termíny

 • zájemci o celosezonní hru ( permanentky ) a také  individuální hrací hodiny  si  mohou zájemci domluvit rezervaci hrací doby.  
 • Pronájem a podmínky je možné dohodnout u správce kurtu:                                                na tel.: 723 413 596 - Jiří Květoňrezervace platí i pro členy oddílu.

Vstup pro veřejnost na sezónu 2022:

- Hrací jednotka je 1,5 hod. ……………………………..…………. 200,- Kč

- Permanentka - 10 hracích jednotek á 1,5 hod. ……......………. 1 500,- Kč

 

Hráči hrají po dohodě se správcem kurtu

 

 Jiří Květoň, předseda oddílu,  Tel. 723 413 596

                                                                            

23.12.2021

Tenisový oddíl TJ Sparta Věšín

PF 2022

Příjemné prožití svátků vánočních,

hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních

i sportovních úspěchů v novém roce

přeje Jirka Květoň

3.8.2021

Výkonný výbor TJ Sparta Věšín z.s. zve všechny svoje členy v neděli dne 8.8.2021 od 14.00 hodin na valnou hromadu, která se koná na fotbalovém stadionu v tělocvičně TJ Sparta Věšín. Z pobočného spolku - tenisového oddílu  jsou všichni členové delegáty na tuto valnou hromadu TJ Sparta Věšín z.s. Programem jednání valné hromady je schválení hospodaření oddílu, volba nového předsedy a výkonného výboru TJ Sparta Věšín z.s.

Děkujeme za Vaši účast,

srdečně zve výkonný výbor TJ Sparta Věšín

 

7.5.2021

ODDÍL TENISU TJ SPARTA VĚŠÍN - SEZÓNA 2021

Oznamujeme veřejnosti a členům oddílu, že připravujeme otevření tenisového kurtu.  

Hrací termíny

 • zájemci o celosezonní hru ( permanentky ) a také  individuální hrací hodiny  si  mohou již zájemci nahlásit rezervaci hrací doby.    Pronájem a podmínky je možné dohodnout u správce kurtu na tel.: 723 413 596 - Jiří Květoň

Pro členy oddílu je za příznivého počasí kurt v odpoledních hodinách již zpřístupněn a pro členy připravujeme otevření sezóny.  Bližší informace Jirka Květoň      

Vzhledem k mimořádné situaci je nutná rezervace i pro členy oddílu.

  Jirka Květoň, předseda oddílu

  Tel. 723 413 596

2.4.2021

Ahoj členové a příznivci našeho oddílu,

 s nadcházejícím zahájením letošní tenisové sezóny budou probíhat bohužel stejně jako v loňském roce brigády za přísných epidemiologických opatřeních. Zahájit je můžete již od soboty 3.dubna 2021, každý individuelně po dohodě s  předem dohodnutými konkrétními pracovními úkoly od Jirky Květoně, na telefonu 702 175 841.  Finální úprava povrchu včetně lajn se bude provádět až po úklidu a dokončení venkovních úprav kolem kurtu včetně dokončení loňských sadových úprav, s ohledem zatím chladného počasí k urovnání atukového povrchu.

Děkujeme Všem aktivním členům za pochopení řešení potřebných brigádnických prací k dodržení platných epidemiologických opatření  v této nelehké době a věříme, že k vlastnímu kolektivnímu sportováni se sejdeme pospolu v brzké době. Hezké prožití velikonoc ve Vašich rodinách.

Jirka Květoň,  předseda OT,

P. Jeníček za aktualizaci webu

23.12.2020

tenis-vesin--logo.jpg

Tenisový oddíl 

TJ Sparta Věšín

PF 2021

Klidné a pohodové prožití svátků vánočních,

hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních

i sportovních úspěchů v Novém roce přeje   

všem členům a příznivcům našeho oddílu

Jirka Květoň,  předseda OT

 

18.11.2020

Vážené členky, vážení členové tenisového oddílu

jménem výboru OT bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za celoroční práci a účast na distanční VČS. Díky Vašemu zájmu jste přispěli k uzavření úspěšné tenisové sezóny také po administrativní stránce. Schůze se zúčastnilo 89% členů a předložené dokumenty byly schváleny. Přeji Vám pevné zdraví, pohodu a hodně elánu do sezony 2021.

Jiří Květoň, předseda oddílu tenisu

 

29.9.2020 POZVÁNKA NA BRIGÁDU - ukončení tenisové sezóny, zazimování a úklid areálu bude proveden v sobotu dne  3. října 2020, sraz v 9.00 hodin na kurtu.

 

Děkujeme za účast všech aktivních členů oddílu.

 

Jirka Květoň

8.9. 2020

      1. Tenisový oddíl pořádá  v sobotu 19. září 2020 oddílový turnaj, program bude upřesněn dle počtu zájemců. Termín přihlášení  účastníků turnaje do neděle 13. září 2020.

Jirka  Květoň tel. 723 413 596

      2.Ukončení sezóny, zazimování a úklid areálu je provedeno o víkendu  3. října 2020

Jirka Květoň

      3.Žádáme členy, kteří nezaplatili členské příspěvky, aby je zaplatili nejpozději do  19. září

Za výbor OT Jirka Květoň, předseda

14.8.2020

Tenisový oddíl pořádá cyklistický výlet Brdskými lesy. Navštívíme zajímavá místa, občerstvíme se a nebudeme závodit. Trasa je středně
 náročná a nebude delší než 50 km. Sraz účastníků je v sobotu 15. srpna v 9.45 hod. u tenisového kurtu
 
Jirka Květoň

27.4.2020

ODDÍL TENISU TJ SPARTA VĚŠÍN - SEZÓNA 2020

Oznamujeme veřejnosti, že s ohledem letošního příznivého jarního počasí je tenisový kurt díky aktivnímu přístupu a brigádnického nasazení členů oddílu připraven ke hře pro veřejnost od 1.května 2020. Hrací termíny - případní zájemci jak o celosezonní hru, tak na individuelní hrací hodiny  si již  mohou nahlásit rezervaci hrací doby  mimo hrací dobu oddílu na níže uvedený kontakt.

Pronájem a podmínky je možné dohodnout u správce kurtu. Pro členy oddílu je za příznivého počasí kurt v odpoledních hodinách již zpřístupněn. Oddílové hraní začíná v úterý 28. dubna 2020. Vzhledem k mimořádné situaci je nutná rezervace i pro členy oddílu.

Tel. 723 413 596, Jirka Květoň, předseda oddílu

___________________________________________________________________________________________________________________

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného v rámci usnesení vlády ze dne 6.4. 2020 pod číslem č. 395 a jeho příloh, které vstoupilo v platnost 7.4. 2020 v 0:00h, a kterým se upřesňují předchozí Mimořádná opatření, došlo k uvolnění podmínek pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění několika podmínek.

Na základě výše zmíněného je možné využívat tenisový kurt členy oddílu i široké veřejnosti za těchto podmínek:

 • hra na tenisovém kurtu je možná bez ochranného prostředku dýchacích cest (roušky)
 • společně (na jedné straně kurtu) sportují maximálně dvě osoby, výjimku mohou tvořit jen členové jedné domácnosti - mimo skupinu rodinných příslušníků prosím dodržujte pravidlo maximálně 2 hráči na jedné straně kurtu
 • do odvolání zůstává uzavřeno zázemí (šatna, WC, sprcha, umývárna)
 • hráči dodržují základní hygienická pravidla a plně respektují výše uvedené podmínky pro pohyb na kurtu

Níže uvádíme výňatek z aktuálně platného Mimořádného opatření:

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

 • běhu,
 • chůzi,
 • cyklistice,
 • gymnastice,
 • venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
 • jízdě na koni,
 • golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
 • tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
 • bojovým, silovým a úpolovým sportům,
 • sportovnímu letectví
 •  

a to na venkovních sportovištích.

Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek.

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

Výbor oddílu tenisu, TJ Sparta Věšín

18.4.2020

____________________________________________________________________________________________________

VZHLEDEM K VYHLÁŠENÉMU NOUZOVÉMU STAVU V ČR A V SOUČINNOSTI NAŘÍZENÍ VLÁDY  S OPATŘENÍMI PANDEMIE COVID 19 NEBUDOU BRIGÁDY DO ODVOLÁNÍ ORGANIZOVÁNY. SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA NAŠEM WEBU A REAGUJTE PŘÍPADNĚ SVÝMI DOTAZY NA TELEFON A E-MAIL PŘEDSEDY ODDÍLU - VIZ KONTAKTNÍ SPOJENÍ UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

DĚKUJEME.

V letošním roce 2020 je naplánována II.etapa revitalizace zeleně u tenisového kurtu TJ Sparta Věšín. Částečným pokácením a prořezávkou téměř 25.letých přerostlých a léta ořezávaných smrčků jsme přistoupili k obnově živého plotu na zbývajících třech stranách kolem oplocení kurtu. Na fotkách je již vidět, že u nově založené východní strany oplocení z roku 2016 vzrostly vysázené tůje, které bychom vysázely i v letošním roce  podél obvodu zbývající části oplocení. Po jejich vzrůstu se již vyžilé smrčky také následně do 5-6let odstraní. Díky spolupráci s Obecním úřadem Věšín byla provedena současná prořezávka a jsou zajištěny k jarní výsadbě tůje. Členy oddílu nyní čeká úklid po prořezávce včetně úpravy - začištění horní části smrčků, aby k nově vysázeným tůjím mohlo potom více slunce a závlahy. Vlastní výsadba bude provedena včetně doplnění potřebné zeminy a následného zamulčování, jež se osvědčilo u předchozí vysázené východní straně kurtu. Děkujeme všem, kteří před vlastní úpravou hrací plochy kurtu vynaloží svůj čas při brigádách na novou výsadbu zeleně u našeho tenisového areálu.

Fotogalerii shlédnete v odkazu:https://photos.app.goo.gl/xqMr4ytWNRMVaqZ2A

29.2.2020

Výkonný výbor TJ Sparta Věšín z.s. zve všechny svoje členy v sobotu dne 14.3.2020 od 17.00 hodin na valnou hromadu, která se koná v sále Paňáčkovna ve Věšíně. Z pobočného spolku - tenisového oddílu  jsou všichni členové delegáty na tuto valnou hromadu TJ Sparta Věšín   z.s.

Děkujeme za Vaši účast,

srdečně zve výkonný výbor TJ Sparta Věšín

2.11.2019

TJ Sparta Věšín – oddíl tenisu, pobočný spolek, zve svoje členy na  výroční členskou schůzi, která se koná v pátek  15. 11. 2019  od 18.30 hod v Paňáčkovně ve  Věšíně. 

za výbor tenisového oddílu

Jiří Květoň, předseda  

30.9. 2019

S nastupujícím podzimem přichází pro tenisovou aktivitu na venkovním kurtu  čas  na zimní přestávku. Od 30.9.2019 je proto provoz na našem tenisovém kurtu ukončen. Veškeré technické vybavení bylo uklizeno a kurt je zazimován.

Děkujeme široké veřejnosti  a všem členům oddílu za letošní návštěvy na tenisu ve Věšíně a těším se s Vámi na viděnou na jaře r.2020.

Jirka Květoň, předseda

29.7.2019

V sobotu 3. srpna 2019 se k 85.výročí konaly oslavy založení TJ Sparta Věšín. Při slavnostní schůzí byli přivítáni všichni členové a také bývalí hráči TJ Sparta Věšín a bývalého Tatranu Věšín. V odpoledním programu následovala přichystaná fotbalová utkání domácích a pozvaných týmů hostů. Večerní taneční zábavou  s kapelou BOSÁCI se celodenní sobotní program zakončil. V nedělním odpoledni tradičně proběhlo utkání FC Fidlovačka vs. AC Důchodci. Celému víkendovému programu přálo v neposlední řadě počasí a tak všichni diváci i hráči si užili velkou měrou letošní oslavy 85. výročí TJ Sparta Věšín.

Děkujeme všem, kteří letošní slavnostní akci podpořili svoji účastí.

Ve Věšíně "Sportu zdar", zapsal P. Jeníček

program-oslav-85.let-tj-sparta-vesin.jpg

9.7.2019

Prázdninový kemp mladých tenistů ve Věšíně

Tenisový oddíl uspořádal ve dnech 5. – 7. července 2019 v areálu TJ Sparta Věšín tenisový kemp pro děti, kterého se zúčastnilo 16 mladých tenistů.

Tenisté byli rozděleni do tří výkonnostních skupin od úplných začátečníků, přes mírně pokročilé, až po pravidelně hrající tenisty. Příprava probíhala v dopoledních a odpoledních blocích a všechny skupiny v rámci bloku vystřídaly tři stanoviště. Děti se zdokonalovaly v tenisových dovednostech, všesportovní přípravě a v rámci her, v přípravě kondiční. Na závěr každého bloku proběhlo kompenzační cvičení, které je často opomíjeno, ale je velmi důležitou součástí tréninku. Počáteční nezdary brzy nahradily úsměvy, pokroky a zaujetí. Kemp byl také výborně zabezpečen po stránce cateringové. Během každé přestávky bylo připraveno občerstvení v trendu zdravé výživy – přesnídávky, ovoce, zelenina a samozřejmě nechyběl pitný režim. Na konci druhého dne proběhlo společně s rodiči opékání špekáčků a občerstvení. Děti přítomné překvapily svou neutuchající energií, zájmem sportovat a na kurtu trénovaly do pozdních večerních hodin. Na závěr kempu trenéři zhodnotili jednotlivé účastníky, předali diplomy a medaile. Letošní kemp se nám podařilo úspěšně zakončit palačinkovým obědem. Z tváří dětí bylo vidět kromě únavy      i velké nadšení.

  Věřím, že si děti odnesly nové sportovní zkušenosti, zájem v tomto sportu pokračovat a našly nové kamarády. Přijďte si zahrát tenis, rádi vás uvítáme.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat celému realizačnímu týmu z řad tenisového oddílu, který se tři dny staral o komfort dětí, zajišťoval občerstvení a hladký průběh kempu a dětem připravil hezký začátek prázdnin. Je potěšitelné, že ve  skromných podmínkách oddílu jsme schopni pro děti zorganizovat takto pěknou akci.

Fotogalerie na níže uvedeném odkazu:

https://photos.app.goo.gl/qm5E7gyAMvUZF5d59

Zájemcům, kteří budou si budou chtít pořídit výtisk fotek, přikládáme v následujícím odkazu možnost stažení vybraných fotek z předchozího fotoalba s velkým rozlišením : https://photos.app.goo.gl/x6zFFTZKxRbDZAyx5

Jiří Květoň, předseda OT

 

16.4.2019

ODDÍL TENISU TJ SPARTA VĚŠÍN - ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2019

S ohledem letošního příznivého jarního počasí bude tenisový kurt díky aktivnímu přístupu a brigádnického nasazení členů oddílu připraven ke hře pro veřejnost od 19.dubna 2019. Hrací termíny - případní zájemci jak o celosezonní hru, tak na individuelní hrací hodiny  si již  mohou nahlásit rezervaci hrací doby  mimo hrací dobu oddílu na níže uvedený kontakt.

Pro členy oddílu platí rezervované hrací dny každé úterý, čtvrtek od 17.00-20.30hod, ženy ve středu od 15.00-16.00hod. Ostatní zájemci kontaktujte  předsedu oddílu a správce kurtu Jirku Květoně - tel: 723 413 596, nebo v jeho nepřítomnosti zastoupen případně p.Petr Tomek tel.  608 027 841 nebo  Václav Šmolík st. tel: 602 462 850, kteří Vám sdělí možné další volné hrací termíny.

Děkujeme Vám, výbor oddílu tenisu, pobočný spolek TJ Sparta Věšín

p6042068.jpg

 

 

 

 

 

 

 

25.3.2019 - ZAHÁJENÍ BRIGÁD

Vážení tenisté, letos bychom chtěli nejprve udělat nezbytný úklid v okolí kurtu a vzhledem k příznivému počasí se můžeme pustit také do úpravy hrací plochy. Brigády začínají již tento víkend 30.3 a 31.3.2019 od 9.00 hodin a následně v následujícím týdnu dle potřeby. Prosím o potvrzení, kdo je ochoten se těchto brigád zúčastnit, abychom mohli práci zorganizovat.

Těším se na viděnou

Jirka Květoň,předseda OT

18.2. 2019

Výkonný výbor TJ Sparta Věšín z.s. zve všechny svoje členy dne 16.3.2019 od 17.00 hodin na valnou hromadu, která se koná v sále Paňáčkovna ve Věšíně. Programem jednání bude volba výboru, schválení hospodaření TJ Sparta Věšín, atd.

Děkujeme za Vaši účast,

srdečně zve výkonný výbor TJ Sparta Věšín

15.12. 2018

 Dne 30.12.2018 od 13.00 hodin  byl pro členy oddílu uspořádán Vánoční  turnaj ve stolním tenisu ve společenském centru Paňáčkovna ve Věšíně. V kategoriích mužů, žen a dětí se zúčastnilo celkem 26 hráčů. Děkujeme všem, kteří přispěli k předsilvestrovskému  sportovnímu odpoledni, ať už organizačně, zajištěním pohoštění nebo zapůjčením sportovního náčiní  pro tento oblíbený turnaj. Již se těšíme na další - již 3.ročník před Vánocemi 2019. 

Jiří Květoň, předseda OT

19.11. 2018

Tenisté hodnotili sezónu

V pátek 16. listopadu 2018  jsme se sešli ve společenském centru Paňáčkovna, abychom zhodnotili úspěšnou sezónu. Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu, že nám umožnil jednat v hezkém kulturním zařízení, členům oddílu za účast a hostům, že přijali naše pozvání. Bylo příjemné jednat, diskutovat a plánovat příští sezónu před plným sálem. Je potěšitelné, že si tenis ve Věšíně získává oblibu a v příštím roce velice rádi uvítáme zájemce o tento sport. Informace najdete na našich www. stránkách. Tečku za tenisovým děním v roce 2018 uděláme v neděli 9. prosince  od 14. hodin v hale Vitality centra v Březnici, kdy se koná pro členy oddílu tenisové odpoledne. Žádám členy, aby svojí účast na tomto turnaji potvrdili do 30. listopadu 2018.

Těším se na viděnou

Jiří Květoň. předseda OT

30.9. 2018

S nastupujícím podzimem přichází pro tenisovou aktivitu na venkovním kurtu  čas  na zimní přestávku. Aktivní členy oddílu zveme  v sobotu 6.10.2018 na závěrečné tenisové hry, přijďte si zahrát a dát "poslední letošní smeč". V neděli 7.10.2018 dopoledne vše uklidíme a kurt zazimujeme.

děkuji a těším se na viděnou

Jirka Květoň, předseda

 

2.9. 2018

v sobotu  1.9.2018 se konala od 8.00 hodin brigáda  na úpravě potoka a přívodu ke studně k zavlažování kurtu. Hrubé práce úpravy tůně potoka se provedly bagrem. Byl proveden úklid kolem a urovnání terénu. Děkujeme za brigádnickou pomoc všem členům oddílu tenisu, kdo jste  se zúčastnili.

Jiří Květoň. předseda OT

27.8.2018

13.ročník Věšínského kanára, fotogaleriehttps://photos.app.goo.gl/GvJwhUobRbx6fGMe7

   V sobotu 25. 8. 2018 proběhl již 13. ročník turnaje  za účasti 16 hráček a hráčů. Dvojice byly sestaveny na základě letošních výsledků tak, aby duely slibovaly, co největší dramatičnost a všichni si dobře zahráli. Dříve než přistoupím ke zhodnocení výsledků, chci poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.

   V rámci turnaje bylo odehráno 12 vyrovnaných zápasů.  Vítězové čtvrtfinále postoupili do hry o kanára, poražení soupeřili v soutěži útěchy. Do "malého" finále se probojovali Jeníček, Vaverka a Milec, Tomek. Větší zkušenost rozhodla a vítězem soutěže útěchy se stala dvojice Milec, Tomek a odnesla si domů poháry za "malého Kanára". Hráči, kteří po celou sezónu předváděli velmi dobré výkony se prosadili a cestu pavoukem prošli až do finále.

Finálové složení Květoňová, Turek a Červený J. st. a Červený J. ml. se trochu očekávalo. O vítězství se tvrdě bojovalo a dlouho nebylo rozhodnuto. V samotném závěru Jaromír st. zahrál pár výtečných úderů a tím rozhodl o vítězství 6 : 4 a zisku poháru za  Kanára 2018

Jiří Květoň, přeseda OT

9.7.2018

Prázdninový kemp mladých tenistů ve Věšíně

Tenisový oddíl uspořádal ve dnech 5. – 7. července 2018 v areálu TJ Sparta Věšín tenisový kemp pro děti a mládež, kterého se zúčastnilo 16 začínajících tenistů ( nahlédnout můžete do fotogalerie https://photos.app.goo.gl/r55ozypWQSLSnuRE7 ). Tenisté byli rozděleni do tří výkonnostních skupin od úplných začátečníků, přes mírně pokročilé, až po závodní hráče. Tenisová příprava probíhala v dopoledních            a odpoledních blocích a všechny skupiny v rámci bloku vystřídaly tři stanoviště. Děti se zdokonalovaly v tenisových dovednostech, všesportovní přípravě              a v rámci her v přípravě kondiční.  Na závěr každého bloku proběhlo kompenzační cvičení, které je v mnoha oddílech opomíjeno, ale je velmi důležitou součástí tréninku.     

   Děti měly možnost, některé poprvé v životě, vyzkoušet , jaké úsilí, námahu    a radost, intenzivní sportování přináší. Počáteční nezdary brzy nahradily úsměvy, velké pokroky a zaujetí. Kemp byl také výborně zabezpečen po stránce cateringové.  Během každé přestávky bylo připraveno občerstvení: zdravá výživa – ovesné mysli tyčinky, přesnídávky, jogurtové kuličky apod., ovoce, zelenina     a samozřejmě nechyběl ani pitný režim. Na konci druhého dne proběhlo vyhodnocení, spojené s předáváním diplomů a medailí.  Následovalo opékání špekáčků a občerstvení pro děti i rodiče.  Děti jako vždy nezklamaly a všechny přítomné překvapily svou neutuchající energií, protože na kurtu sportovaly až do pozdních večerních hodin.

 Na závěr kempu trenéři zhodnotili jednotlivé účastníky odděleně dle jejich věkové kategorie a předali diplomy za jednotlivé disciplíny.

    Je potěšitelné, že ve skromných podmínkách malého tenisového oddílu je možné zorganizovat pěknou akci.  Děkuji celému realizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci, jak v přípravě, v průběhu kempu i následném úklidu.  Obětováním mnoha hodin volného času jste se dětem postarali o perfektní zahájení prázdnin. Věřím, že si děti odnesly sportovní zkušenosti a navázaly přátelství mezi sebou a svými oddílovými trenéry. Naší odměnou byl úsměv         v jejich tvářích. Z reakce dětí i rodičů se dalo vyčíst, že se jim akce líbila.          

Věřím, že kemp přispěl k nastartování sportovní kariéry mnoha dětí a chtěl bych požádat rodiče, aby pravidelně se svými dětmi sportovali. Velice rádi Vás opět přivítáme v našem krásném sportovním areálu ve Věšíně.

Jiří Květoň

předseda OT

26.5.2018

Tenisový oddíl Sparta Věšín pořádá ve dnech 5. – 7. července tenisový kemp mládeže. Intenzivní tenisový kurz proběhne od  čtvrtka 5. 7.   do soboty  7. 7.  vždy v dopoledních a odpoledních hodinách ( cca 6 hod denně).    Závazné přihlášky přijímáme do soboty 23. června 2018.
Bližší informace pro zájemce podá:  Jiří Květoň tel. 723 413 596  a  Jaromír Červený tel. 702 187 510.
Velice rádi Vás přivítáme v našem krásném sportovním areálu ve Věšíně
Jiří Květoň

23.4. 2018

Zahájení tenisové sezóny

Díky příznivému počasí a pracovnímu úsilí členů, bych chtěl poděkovat brigádníkům za rychlé zprovoznění tenisového kurtu.  V krásném prostředí proběhl v sobotu 21. 4. 2018 sportovní den u příležitosti zahájení tenisové sezóny ve Věšíně. Do celodenního sportování se za krásného slunečného počasí  zapojilo více jak 20 sportovců. Velmi příjemný pohled byl na zápolící  mládež, která se na kurtu proháněla až do setmění. Jejich elán a zaujetí nás inspirovalo k uspořádání  tenisového kempu mládeže, který jsme naplánovali ve dnech 5. – 7. července 2018. Bližší informace pro zájemce podá: Jiří Květoň tel. 723 413 596  a  Jaromír Červený tel. 702 187 510. 

  Pronájem  kurtu již také nabízíme zájemcům z řad veřejnosti a budeme rádi, když nás navštívíte a využijete možnost si zahrát na pěkném kurtu, který zapadá do sportovního areálu Sparta Věšín. Informace o volných termínech a rezervaci kurtu získáte u správce kurtu:   Václav Šmolík st.,tel. 602 462 850

Jiří Květoň, předseda OT

17. 4. 2018

Vážení příznivci tenisu,

nejprve bych chtěl poděkovat všem aktivním členům našeho oddílu za hojnou účast na  jarních brigádách a hlavně za perfektně odvedenou práci. Areál je připraven a věřím, že v hezkém prostředí se budeme celou letošní sezónu rádi potkávat a odehrajeme spoustu napínavých mačů. Předpověď počasí je příznivá, tak bychom počínaje dneškem, úterý 17. 4. 2018, každé úterý a čtvrtek od  17.00 hod.  se scházeli na pravidelných hracích dnech.

Jirka Květoň

5.4.2018

Od soboty 6.4.2018, od 8.00 hodin se zahajuji pro cleny oddilu jarní brigády. Prubezne budou dale svolány podle příznivého počasí v měsíci dubnu, aby se nechal upravovat jak antukový povrch, tak i provést venkovní úpravu živého plotu a okolní úklid celého areálu.

Děkujeme za Vaši účast, vybor OT 

19.3.2018

Dne 17.3.2018 se konala od 17.00 hodin ve Věšíně ve společenském sále Paňáčkovna valná hromada TJ Sparta Věšín z.s.  V programu schůze bylo doplnění volby výkonného výboru TJ Sparta z.s navrhnutými členy oddílu tenisu p. V.Šmolíka st., P.Tomka , bylo zhodnoceno uplynulé sportovní sezóny a schváleno hospodaření oddílu kopané i tenisu za uplynulý rok 2017 a plán akcí na letošní rok 2018. 

Jiří Květoň, předseda OT

25.11.2017 

Vážení členové oddílu tenisu TJ Sparta Věšín, 

blíží se vánoce a také náš tradiční turnaj ve Vitality Centrum Březnice. Máme zamluvenou halu v Březnici na neděli 17.12. 2017 od 14 - 17 hod.dva kurty. Očekáváme vaše závazné přihlášky do pondělí 4.12.2017, abychom mohli pro Vás  připravit tradičně pěkný vánoční turnaj včetně pohoštění a příjemného setkání v útulné restauraci Vitality Centra.
Děkujeme, za výbor OT
Jirka Květoň

24.11.2017

Dne 24.11.2017 se konala výroční členská schůze (VČS)TJ Sparta Věšín – oddílu tenisu (OT) - pobočného spolku. Účast členů OT na schůzi byla velmi hojná. Jednání se zúčastnil starosta obce ing. Pavel Hutr, sekretář oddílu fotbalu Pavel Knížek  a další pozvaní hosté. Byla zhodnocena činnost oddílu jak po stránce pracovní i sportovní a projednána činnost OT na příští sezónu roku 2018. Letošní VČS byla volební, byl zvolen nový výkonný výbor včetně zástupců OT do TJ Sparta Věšín z.s. 

Děkujeme všem zúčastněným členům za jejich účast.

Výbor OT

17.10.2017

Ve čtvrtek 12.10.2017 proběhla brigáda na tenisovém kurtu, kdy se pokácely uschlé stromy, urovnalo dřevo do hranice na příští sezónu, vypustila vodu na sociálkách pro zajištění před příchodem zimního počasí. Nechala se pouze síť a lajny pro případnou hru, zatím za pěkného podzimního počasí a ten kdo bude mít čas a zájem o hru, ať kontaktuje Vaška Šmolíka ohledně informace k obsazenosti kurtu. Následně se sundá za příznivého počasí síť a uklidí lajny.  Oficiálně sezónu ukončíme výroční členskou schůzí v pátek  24. Listopadu, zahájení v 19.00 hodin ve společenském sále Paňáčkovna ve Věšíně. Prosíme členy, aby s tímto termínen ke svojí účasti na schůzi počítali, pozvánky všem členům e-mailem zašleme.

Děkujeme všem aktivním členům za jejich letošní brigádnickou pomoc. Na příští sezónu uvítáme Vaše návrhy - podněty, které rádi naplánujeme do rozpočtu a přípravě na jarní brigády a další celoroční tenisovou sezónu.

Výbor TO.

Vážení portovní přátelé,

na webu je od 22.8.2017 doplněna rubrika oblíbených odkazů - cztenis - aktuální dění z tenisu a zajímavosti turnajů žákovských a juniorských tenistů z domova i ze zahraničí. Shlédněte, jak se mládeži v tenisu daří.

P.Jeníček