Jdi na obsah Jdi na menu
 


Založení tenisového oddílu TJ Sparta Věšín

 

Zahájení výstavby kurtu - květen 1984
Dokončení tenisového kurtu - 13. 10. 1984.
}Zahájení provozu kurtu - květen 1985.
}Podkladní kamenný základ 53 valníků kamene = 265 tun.
}Za dobu provozu kurtu doplněno při průměrné spotřebě 2 tuny na sezónu, tj. 60 tun antuky = 1.800 pytlů.
}Při průměrné údržbě kurtu, počínaje jarní přípravou a zazimování 250 hodin na sezónu bylo odpracováno 7500 hodin.
}Na vybudování oplocení včetně betonových obrubníků byl zhodnocen majetek obecního úřadu cca o 140.000 Kč.
}Zřízením pergoly k zastřešení včetně potřebného vybavení lavičkami a shrnovacími plachtamibyl zhodnocen majetek zázemí kurtu o dalších 120.000 Kč.
}Provedením nové vodovodní a elektro přípojky svépomocí v r. 2010 se  provedla připrava na vybudování sociálního zázemí.
V roce 2011 se 10.června slavnostně otevřelo nové sociállní zázemí vybudované svépomocí - odpracováno členy oddílu 415 brigádnických hodin.
V roce 2012 se dokončila opěrná zeď u svahu sociálního zázemí a provedlo se osázení přilehlých ploch okrasnými keři a dosázením mladých smrčků.  K založení tenisové školy  mladá tenisová mládež slavnostně vysadila lípy a další stromy v části vstupu do areálu tenisového kurtu. Na travnaté části vedle pergoly se instalovalo zakrývací pískoviště pro naše nejmenší děti - sourozence mladých začínajících tenistů.
V roce 2013 se provedla úprava podstřešní konstrukce pergoly z palubek a osadily se zatahovací plachty k zakrytí venkovního části zastřešení.
V roce 2015 bylo provedeno odvodnění plochy kurtu dvěma vpustěmi pro přívalové deště a provedly se kompletní nátěry konstrukcí oplocení, opláštění buňky šatny a ostatních skladů. Zvelebilo se okolí v rámci příprav k oslavám 30. výročí založení, jež se konaly 13.6.2015.
V roce 2016 jsme se ve spolupráci s Obcí Věšín rozhodli obnovit novou výsadbou 110 ks tůjí, které byly vysázeny místo vykácených 30-ti letých vzrostlých smrků podél východní části tenisového kurtu. Brigádnicky jsme zajistili úklid po lesní těžbě a výsadbu nové zeleně. V budoucích 5-6 letech nám tento záměr určitě zlepší prostředí  a celkový vzhled  tenisového areálu.
V roce 2020 bylo v rozpočtu obce naplánováno provést výměnu letité betonové dlažby za zámkovou na pochozí ploše pod pergolou vedle šaten včetně uskladnění materiálu na úpravu kurtu a zahájila se  II.etapa revitalizace zeleně u zbývajících 3 stran oplocení. Za spolupráce s Obcí Věšín se provedelo vykácení přilehlé části smrčků u oplocení a s finančním zajištěním od Obce Věšín  následně vysázeli  členové oddílu 130 tůjí. Pevně věříme, že vzrostlé tůje kolem celého oplocení do budoucna  vytvoří krásný živý plot a zpříjemní tak prostředí kolem tenisového kurtu, jež vkusně doplňuje moderní sportovní areál TJ Sparta Věšín.
Historicky za modernizaci dosavadních úprav tenisového areálu náleží poděkování panu Michalu Šustrovi za dlouholetou podporu našeho oddílu, dále panu Ladislavu Hlomovi, fy PAPKA panu Šmolíkovi a paní Šmolíkové. 
 V neposlední řadě děkujeme Obci Věšín zastoupené starostou Ing. Pavlem Hutrem a dále jmenovitě bývalým členům, jež se v 90.letech minulého století zasloužili o výstavbu tenisového kurtu - im memoriam panu Josefu Květoňovi, Miloslavu Sýkorovi, Václavu Fousovi a osobně všem dosud aktivně činným členům, bez jejichž pomoci bychom tady nemohli sportovat a provozovat tenisový dvorec.