Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brigády oddílu- aktuální stav

VZHLEDEM  V SOUČINNOSTI NAŘÍZENÍ VLÁDY  S OPATŘENÍMI PANDEMIE COVID 19 SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA NAŠEM WEBU A REAGUJTE PŘÍPADNĚ SVÝMI DOTAZY NA TELEFON A E-MAIL PŘEDSEDY ODDÍLU - VIZ KONTAKTNÍ SPOJENÍ UVEDENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

DĚKUJEME.

V letošním roce 2020 je naplánována II.etapa revitalizace zeleně u tenisového kurtu TJ Sparta Věšín. Částečným pokácením a prořezávkou téměř 25.letých přerostlých a léta ořezávaných smrčků jsme přistoupili k obnově živého plotu na zbývajících třech stranách kolem oplocení kurtu. Na fotkách je již vidět, že u nově založené východní strany oplocení z roku 2016 vzrostly vysázené tůje, které bychom vysázely i v letošním roce  podél obvodu zbývající části oplocení. Po jejich vzrůstu se již vyžilé smrčky také následně do 5-6let odstraní. Díky spolupráci s Obecním úřadem Věšín byla 4.března 2020 provedena současná prořezávka a jsou zajištěny k jarní výsadbě tůje. Členy oddílu nyní čeká úklid po prořezávce včetně úpravy - začištění horní části smrčků, aby k nově vysázeným tůjím mohlo potom více slunce a závlahy. Vlastní výsadba bude provedena včetně doplnění potřebné zeminy a následného zamulčování, jež se osvědčilo u předchozí vysázené východní straně kurtu. Děkujeme všem, kteří před vlastní úpravou hrací plochy kurtu vynaloží svůj čas při brigádách na novou výsadbu zeleně u našeho tenisového areálu.

Fotogalerii shlédnete v odkazu:https://photos.app.goo.gl/xqMr4ytWNRMVaqZ2A

25.3.2019 - ZAHÁJENÍ BRIGÁD

Vážení tenisté, letos bychom chtěli nejprve udělat nezbytný úklid v okolí kurtu a vzhledem k příznivému počasí se můžeme pustit také do úpravy hrací plochy. Brigády začínají již tento víkend 30.3 a 31.3.2019 od 9.00 hodin a následně v následujícím týdnu dle potřeby. Prosím o potvrzení, kdo je ochoten se těchto brigád zúčastnit, abychom mohli práci zorganizovat.

Těším se na viděnou

Jirka Květoň,předseda OT

30.9. 2018

S nastupujícím podzimem přichází pro tenisovou aktivitu na venkovním kurtu  čas  na zimní přestávku. Aktivní členy oddílu zveme  v sobotu 6.10.2018 na závěrečné tenisové hry, přijďte si zahrát a dát "poslední letošní smeč". V neděli 7.10.2018 dopoledne se koná brigáda, kdy se provede závěrečný úklid, sociální zázemí a kurt zazimujeme.

Výroční schůze oddílu tenisu se koná v pátek 16. listopadu 2018  v Panáčkovně, rezervujte si prosím tento termín k Vaší účasti.

děkuji a těším se na viděnou

Jirka Květoň, předseda

2.9. 2018

v sobotu  1.9.2018 se konala od 8.00 hodin brigáda  na úpravě potoka a přívodu ke studně k zavlažování kurtu. Hrubé práce úpravy tůně potoka se provedly bagrem. Byl proveden úklid kolem a urovnání terénu. Děkujeme za brigádnickou pomoc všem členům oddílu tenisu, kdo jste  se zúčastnili.

Jiří Květoň. předseda OT

17. 4. 2018

Vážení příznivci tenisu,

nejprve bych chtěl poděkovat všem aktivním členům našeho oddílu za hojnou účast na  jarních brigádách a hlavně za perfektně odvedenou práci. Areál je připraven a věřím, že v hezkém prostředí se budeme celou letošní sezónu rádi potkávat a odehrajeme spoustu napínavých mačů. Předpověď počasí je příznivá, tak bychom počínaje dneškem, úterý 17. 4. 2018, každé úterý a čtvrtek od  17.00 hod.  se scházeli na pravidelných hracích dnech.

Jirka Květoň

5.4.2018

Od soboty 6.4.2018, od 8.00 hodin se zahajuji pro cleny oddilu jarní brigády. Prubezne budou dale svolány podle příznivého počasí v měsíci dubnu, aby se nechal upravovat jak antukový povrch, tak i provést venkovní úpravu živého plotu a okolní úklid celého areálu.

Děkujeme za Vaši účast, vybor OT

......... a co jsme udělali při brigádách v roce 2017:

      Za vykonanou práci při brigádách v letošním roce 2017 bych chtěl všem aktivním členům poděkovat , kdy se celkem odpracovalo 238 hodin na úpravě kurtu, údržbě živého plotu prostřihem oboustranně z jižní, západní,severní strany a také vzrostlé stromy na svahu od koupaliště. Provedením návozu 12 m3 mulče včetně pokládky mulčovací geotextilie se vylepšila plocha  pro budoucí živý plot z tůjí , které jsme loňský rok vysázeli na východní straně kurtu.

       Výbor oddílu tenisu

17.10.2017

Ve čtvrtek 12.10.2017 proběhla brigáda na tenisovém kurtu, kdy se pokácely uschlé stromy, urovnalo dřevo do hranice na příští sezónu, vypustila vodu na sociálkách pro zajištění před příchodem zimního počasí. Nechala se pouze síť a lajny pro případnou hru, zatím za pěkného podzimního počasí a ten kdo bude mít čas a zájem o hru, ať kontaktuje Vaška Šmolíka ohledně informace k obsazenosti kurtu. Následně se sundá za příznivého počasí síť a uklidí lajny.  

Výbor OT.

3.5.2017 

Pro další úpravy kolem tújí byla urovnána štěpka na zamulčování a na kurtu jsou položeny lajny. Je provedeno konečné dorovnání kurtu po předešlém mrazu z 20.dubna a antuka doválcována lehkým válcem. V sociálkách je zprovozněna voda, zbývá dokonalý úklid šatny a sociálek po provedených brigádách, (zda by se zapojily brigádně k tomuto ženy), venku dokončíme nátěr laviček na kurt = poslední plánované brigády. Pro členy oddílu je kurt ke hře  připraven, aby se trochu ušlapal a poctivě dorovnal, než se otevře od 8.5. pro veřejnost.  
Zahájení sezóny pro veřejnost  od 8.května. Zahajovací turnaj sezóny spojený s grilováním plánujeme na 13.května, pokud ledoví muži nerozhodnou jinak. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněnými za odvedenou práci na brigádách a věříme, že všichni hrající členové se snažili odpracovat povinných 10 brigádnických hodin a komu hodiny brigád chybí, přihlásí se neodkladně u správce kurtu p. V.Šmolíka, aby si  v rámci průběžné údržby kurtu hodiny splnil, nebo doplatil brigády a všichni členové zaplatili povinné členské příspěvky.

Výbor OT.

22.3.2017 

Začátkem 13.týdne plánujeme tradičně zahájení brigád na kurtu - v týdnu úterý a čtvrtek od 16.00 hodin, od úterý 28.3.2017 bude již navezen materiál na mulčování, lze poté jak budete mít kdo čas a od soboty 1.4.2017, začít provádět jarní úklid, úpravy - mulčovacím materiálem na ploše kolem vysázených tújí. Úpravu antuky až potom podle počasí, nyní je kurt značně mokrý a povrch by se rozšlapal. Časově dle případné telef.dohody s ostatními členy, jak už jsme zvyklí, event  e-mailem. 

 Děkuji všem za brigádnickou pomoc na letošní jaro.

S pozdravem Petr Jeníček, za výbor OT

 

 Plán prací na rok 2017

-  pokládka netkané geotextilie 120 m2 u vysázených túji

-  navážka 8m3 mulčovací kůry a rozprostření na východní straně k potoku

-  úprava vzrostlého porostu živého plotu z vnitřní strany k oplocení a údržba vzrostlých stromů a okrasných keřů ke koupališti 

-  příprava kurtu na sezonu r.2017, pravidelná údržba

 

......... a co jsme dělali při brigádách v loňském roce 2016:

      Za vykonanou práci při brigádách v uplynulém roce 2016 bych chtěl všem aktivním členům poděkovat , kdy se celkem odpracovalo 322 hodin na úpravě kurtu, živého plotu, a z toho 146 hodin po vykácení vzrostlých stromů a provedením návozu zeminy a výsadbu 105 nových tújí. 

       výbor oddílu tenisu

4.9.2016

V závěru letošní tenisové sezóny jsme dokončili zahradnickou úpravu živého plotu ze vzrostlých smrků a vypletí zasázených 110 ks tújí, kterými jsme  na jaře 2016  ve spolupráci s Obecním úřadem Věšín rozhodli obnovit novou výsadbu živého plotu. Túje byly vysázeny místo vykácených 30-ti letých vzrostlých smrků podél východní části tenisového kurtu. Brigádnicky jsme při jarních brigádách zajistili úklid po lesní těžbě a výsadbu nové zeleně. V budoucích 5-6 letech nám tento záměr určitě zlepší prostředí  a celkový vzhled  tenisového areálu.

 

   výbor oddílu tenisu

 

3.4.2016

 

S ohledem letošního příznivého jarního počasí je tenisový kurt díky aktivnímu přístupu a brigádnického nasazení členů oddílu připraven již od 19.dubna 2016 ke hře, Proto bychom tímto poděkovali za bezvadnou pomoc všem zúčastněným členům a žádáme ostatní členy oddílu tenisu TJ Sparta Věšín i eventuelně další zájemce o tenis,  že vzhledem k nastávajícímu teplému počasí je nutné dokončit brigády dle níže uvedeného soupisu.

 

Děkujeme všem, kteří se již brigád k přípravě kurtu zúčastnili. 

 

   výbor oddílu tenisu

 

 

26.3.2016

Oznamujeme členům oddílu tenisu TJ Sparta Věšín a zájemcům o letošní hru na tenisovém kurtu, že se začínají brigády, od soboty dne 26.3.2016 byly vysázeny  tůje za dosavadní vyporážené smrky, pro další brigády sledujte prosím aktuálně webové stránky protože se musí nutně připravit kurt, následně se po předchozí dohodě dále každé út, čt od 29.3. 2016 od 16. hod dle počasí budou provádět další práce. 

 

Průběh plánovaných prací:

 

1/ připravit jamky pro tůje včetně návozu zeminy..... od 26.3.2016 a postupně jak kdo bude mít čas út- čt - splněno- 26.3.2016!! děkujeme všem zúčastněným brigádníkům za provedenou práci. 


2/ zasázet tůje.....splněno- 26.3.2016!! děkujeme všem brigádníkům za za provedenou práci. 


3/ jako tradičně každoročně připravovat  a rovnat antukovou plochu kurtu až do poslední přípravy uválcování pro pokládku lajn, úprava okolí tenisového kurtu -  splněno- 7.4.2016!! děkujeme všem brigádníkům za za provedenou práci. 

 

4/ostříhat vzrostlé stromky kolem oploceni a u koupaliště atd. dle rozhodnutí výboru OT.

.splněno- 4.9.2016 

 

Děkujeme za Vaši pomoc při letošních náročnějších zahradnických pracích po vykácení stromů a provedení nové výsadby tůjí a potřebných terénních úprav.

   

výbor oddílu tenisu

 ......... a co jsme před oslavami 30. výročí založení připravili a odpracovali  brigádnicky v loňském roce 2015:

      Za vykonanou práci při brigádách v uplynulém roce 2015 bych chtěl všem aktivním členům poděkovat , kdy se celkem odpracovalo 560 hodin z toho 323 hod na úpravě kurtu a nátěrech oplocení, živého plotu, výsadbě stromků a  keřů, údržbě šaten, 237 hod na přípravě oslav a 95 hodin  na přípravě brožury ke 30.výročí založení o činnnosti oddílu  tenisu. Děkujeme všem, kdo jste přiložili ruku k dílu na letošních brigádách. K dalšímu sportovnímu dění činnosti oddílu sledujte naše webové stránky.

     výbor oddílu tenisu

.........v uplynulém roce 2014 jsme plánovanou brigádnickou činnost splnili           

Za výbor oddílu tenisu tímto děkujeme  všem členům za odvedenou práci, kteří se  zúčastnili na 7.brigádách. Kurt se jako každoročně skvěle  připravil a od 1.5.2014 byla zahájena tenisová sezóna. V průběhu roku 2014 se na údržbě, opravách a vysázení mladých stromků v areálu tenisového kurtu odpracovalo celkem 230 hodin brigád. Podél   potoka k silnici na Bukovou se provedla úprava svahu pro budoucí výsadbu živého plotu  a výsadba mladých stromků k přípravě nového budoucího živého plotu  s ohledem již vysokých vzrostlých smrků těsně u plotu kurtu, jež kořeny negativně zasahují do tělesa kurtu a postupem růstu nového plotu mu budou muset časem ustoupit.

 

Děkuji Vám za splnění brigádnických hodin a členům vyjadřuji zvlášť poděkování jmenovitě R.Hajdovi, P.Tomkovi, V.Šmolíkovi, J.Květoňovi , s kterými jsem se i já přičinil  odpracováním nad 30 hodin brigád v průběhu tenisové sezóny.

   výbor oddílu tenisu

           ......... a co jsme vše brigádnicky splnili v roce 2013:

od měsíce dubna proběhlo celkem 8 brigád na dokončení hrací plochy kurtu, úklidu okolí, zprovoznění sociálního zázemí, provedlení nátěrů dřevěné konstrukce pergoly a laviček. Pro dále se opravovaly nátěry nosné konstrukce a uchycení zavěšení pletiva vázacím drátem po obvodu kurtu a úprava bočního pobití podstřešní části pergoly palubkami. Vysadili jsme 30  nových smrků na severní části svahu ke koupališti. Provedlo se  také vyčištění přívodního potrubí z potoka do jímací studny pro zavlažovací čerpadlo. Za uplynulou sportovní sezónu bylo tedy celkem odpracováno 267 brigádnických hodin.

 

 

            Děkuji Vám všem za vykonanou práci, bez které se provoz tenisového kurtu kažoročně neobejde, a těším se s Vámi na sportovní sezónu r. 2014

         výbor oddílu tenisu

     

       ......... a co jsme dělali  v loňském roce 2012:

      Za vykonanou práci při brigádách v uplynulém roce 2012 bych chtěl všem aktivním členům poděkovat , kdy se celkem odpracovalo 285 hodin na úpravě kurtu, živého plotu, výsadbě stromků keřů, údržbě šaten a opravě oplocení.

Od 1.května.2012  je zahájena tenisová sezóna, pro oddíl platí rezervované hrací dny každé úterý, čtvrtek a pátek od 17.00hod. Na antukový dvorec zpočátku dbát a pravidelně urovnávat povrch ocelovými hrably, následně síťovačkou. V případě potřeby povrch případně dorovnat antukou a důkladně nakropit před každou hrou.

Zbývající brigádnická činnost dle plánu prací se bude provádět individuálně - jen členové, kteří nestihli odpracovat povinné brigádnické hodiny s tím, že ostatní přiložíme také ruku k dílu.

18.července se dokončila opěrná zedˇ ze zatravňovacích tvárnic ve svahu před sociálním zázemím. V dalším týdnu 28. července byly kolem vysázeny  okrasné keře a skalničkové rostliny, které věnovali  materiálně včetně zahradnické pomoci pro náš  oddíl Blanka a Karel Šustrovi, za což jim velice děkujeme.

6.října bylo provedeno celkové zazimovátní tenisového kurtu, a tím je ukončena letošní tenisová sezóna.
Zároveň jsme jako hezkou tečku za letošní tenisovou sezónou  uspořádali za účasti našich mladičkých tenistů vysázení stromů - dvou lip v areálu tenisového kurtu, které snad pěkně vyrostou  jako nastupující mladá generace naší tenisové školy  ve Věšíně.

Za OT Vám děkuji za vykonanou práci v roce 2012 a těším   se s Vámi všemi na zahájení jarní sezóny 2013.

       výbor oddílu tenisu
                

 pa065461.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plán prací na rok 2012

zahájení brigád 24.3.2012 od 9,00hod, 27.3. od 16,00hod- úklid prostranství, stříhání živého plotu, rovnání a válcování kurtu

-         příprava kurtu na sezonu r.2012, pravidelná údržba 

-         oprava střechy a oprava nátěru  šatny a skladů

-         oprava nátěru ocelové konstrukce oplocení včetně opravy zavěšení pletiva

-         úprava vzrostlého porostu živého plotu a údržba nově vzrostlých smrčků a jejich případné dosázení na svahu u koupaliště 

-         osazení zatravňovacích tvárnic ve svahu ke koupališti u sociálního zázemí  

-     osázení opěrné zdi  před sociálním zázemím okrasnými keři